Ekologiczne życie w krajach europejskich

Ekologiczne życie w krajach europejskich

Dwudziesty pierwszy wiek przyniósł ze sobą wiele rozwiązań w zakresie nowoczesnych technologii. Niestety rozwój nauki i techniki nie zawsze na przestrzeni lat odbijał się pozytywnie na panującej dookoła florze i faunie. Produkowane spaliny, chemikalia i inne niszczące substancje do dziś negatywnie wpływają na pewne aspekty naszego życia. Dlatego tak ważne jest to, nad czym pracują dzisiaj naukowcy oraz osoby czujące presję czasu i jednocześnie odpowiedzialne za nasze środowisko. Stowarzyszenia i grupy zajmujące się szeroko pojętą ekologią oraz ekologicznym trybem życia coraz częściej pojawiają się na każdym kontynencie i w każdym kraju. Warto również zaznaczyć, że prym w tym zakresie z pewnością wiodą kraje zachodnioeuropejskie oraz kraje należące do Unii Europejskiej. Wydaje się, że Polska dopiero po przystąpieniu do UE tak naprawdę zainteresowała się sprawami naturalnego środowiska oraz sposobami jego ochrony. Jak zatem należy dbać o naturalną florę i faunę każdego dnia? Co robią władze państw i stowarzyszenia ekologiczne, by poprawić sytuację przyrody i zwierząt na całym świecie? Co wreszcie ma z tym wszystkim wspólnego pozyskiwanie odnawialnych źródeł energii? Warto interesować się choć w niewielkim stopniu ekologią i sprawami z nią związanymi, ponieważ od tego zależy życie nasze i naszych dzieci. Odpowiedzi na powyższe pytania pozwolą w dużym stopniu zorientować się, na czym dzisiaj polega ekologiczne życie oraz walka z czynnikami zatruwającymi florę i faunę na całym globie.

Kolektory słoneczne w każdym domu

Solary, czyli tak zwane kolektory słoneczne to niesamowicie praktyczne urządzenia, które coraz częściej montuje się na dachach i ścianach polskich domów. Warto zaznaczyć, że popularność wspomnianych urządzeń jest na zachodzie o wiele większa, a w kraju pojawiła się stosukowo niedawno. Jak zatem działają solary? Proces ich funkcjonowania jest dość prosty. Zamontowane urządzenia pozyskują energię z promieni słonecznych, a potem zamieniają ją na energię wykorzystywaną do ogrzania wody użytkowej lub zasilenia pracy kotła lub pompy (czyli na przykład do ogrzewania grzejników, a co za tym idzie pomieszczeń). Jeśli chodzi o kolektory słoneczne Poznań oferuje obecnie najbardziej zróżnicowaną ofertą w tym zakresie.

Elektrownie wiatrowe i elektrownie wodne

Oprócz kolektorów słonecznych w przestrzeni publicznej i gospodarce wykorzystuje się również wiatrowe i wodne elektrownie, które umieszczane zazwyczaj za miastem są w stanie także pozyskać odnawialne źródła energii.

Ścieżki rowerowe zamiast ulic

słoneczneSamochody stanowią dzisiaj źródło wygodnego życia, jednak okazuje się, że produkują nierzadko szkodliwe dla środowiska spaliny. Nie wyobrażamy sobie dzisiaj życia bez samochodów i słusznie, ponieważ pojazdy znacznie ułatwiają nam codzienne wykonywanie czynności oraz najogólniej rzecz ujmując życie. Warto jednak zaznaczyć, że w wielu przypadkach opłaca się o wiele bardziej korzystać z roweru. Dzięki niemu szybciej dotrzemy w godzinach szczytu do pobliskiego sklepu czy na uczelnię. Co więcej, bardzo pomagają w przemieszczaniu się po mieście nowoczesne ścieżki rowerowe, które powstają w dynamicznym tempie. Warto zwrócić uwagę na ścieżki znajdujące się na przykład w Belgii czy Holandii, gdzie procent osób używających na co dzień auta jest naprawdę o wiele niższy niż w Polsce. Być może za jakiś czas także w naszym kraju popularność rowerów i ścieżek rowerowych znacznie wzrośnie.

Ekologia w każdym domu

Propagowanie ekologii leży w geście dorosłych bardziej niż na pierwszy rzut oka się wydaje. Dzieciom należy więc od najmłodszych lat tłumaczyć problemy związane z zanieczyszczaniem środowiska oraz wyczerpywaniem się nietrwałych źródeł energii. Jak to zrobić? Z pewnością pomocne mogą okazać się różnego rodzaju projekty wykorzystywane w przedszkolach i szkołach. Należy przede wszystkim pamiętać o tym, by obrazować dzieciom problem i uzmysławiać im zagrożenia na poziomie intelektualnym dziecka, a nie człowieka dorosłego (co często staje się błędem rodziców, a nawet pedagogów, nauczycieli i samych ekologów). Ekologię należy propagować także w domach. Segregacja śmieci i staranne przygotowywanie posiłków (zgodnie z przyjętą higieną) uczą dziecko wielu umiejętności, których na pozór rzeczywiście się nie zauważa. Dopiero po czasie życie ekologiczne zaczyna się u pociech uwidaczniać. Co ciekawe, wpajanie odpowiednich norm wcale nie przeszkadza cieszyć się dzieciństwem czy poznawać smaków życia.

Ekologiczne życie niekoniecznie musi wiązać się z wieloma wyrzeczeniami na rzecz zdrowego stylu życia czy odżywiania. Warto pamiętać o kilku drobnych elementach, których zastosowanie w szerszym wymiarze rzeczywiście może pomóc. Dbałość o środowisko to zadanie nie tylko przeciętnego obywatela, ale także władz miejskich czy krajowych oraz różnego rodzaju organizacji zajmujących się szeroko pojętą ekologią. Podstawą dbania o środowisko – jak się obecnie wydaje – jest pozyskiwanie tak zwanych odnawialnych źródeł energii. Wszystkie wymienione wyżej osoby fizyczne i prywatne mogą przystąpić do tego rodzaju przedsięwzięć. W przypadku polskich (oraz oczywiście zachodnioeuropejskich) rodzin coraz częściej mowa w tym przypadku o kolektorach słonecznych, dzięki którym energia jest pozyskiwana z promieni słonecznych przesyłanych przez słońce na ziemię. W wielu krajach buduje się także różnego rodzaju elektrownie wiatrowe czy wodne, które w dużym stopniu poprawiają jakość życia i pozwalają bardziej ekologicznie żyć