Online czy w biurze – gdzie wyceniać nieruchomość?

Online czy w biurze – gdzie wyceniać nieruchomość?

Wycena nieruchomości daje dzisiaj osobie planującej sprzedać dom czy mieszkanie wiele możliwości. Przede wszystkim buduje jednak zaufanie na poziomie relacji sprzedający-klient. Ten ostatni prędzej wybierze ofertę z profesjonalnie przygotowaną wyceną, ponieważ na podstawie dokumentu pozna szacowaną wartość kupowanego domu czy mieszkania. W ostatnim czasie alternatywą dla operatu szacunkowego od rzeczoznawcy stała się tak zwana wycena online, którą można wykonać wchodząc na wybraną stronę internetową, najczęściej należącą do biura zatrudniającego rzeczoznawców. Która wycena jest zatem cenniejsza dla samego sprzedającego? Co na to kupujący? Okazuje się, że każdy wymieniony sposób na dokonanie wyceny sprawdza się w innych sytuacjach.

Kim jest rzeczoznawca i czym tak naprawdę się zajmuje?

Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która po zdaniu specjalnego egzaminu oraz odbyciu wyznaczonej liczby praktyk jest w stanie (w oparciu o różne czynniki) oszacować wartość danej nieruchomości. Warto mieć świadomość tego, że rzeczoznawca uczy się przez cały czas, ponieważ każda obserwacja rynku i analizy nieruchomości przynoszą nową wiedzę na tematy związane z budownictwem, zainteresowaniem społeczeństwa kolejnymi inwestycjami czy też planami firm inwestycyjnych. Nic zatem dziwnego, iż nie każdy jest w stanie podjąć się wspomnianego zawodu. Obowiązki rzeczoznawcy sprowadzają się głównie do trzech ważnych zagadnień: analizy rynku nieruchomości, wyceny różnego rodzaju nieruchomości oraz doradztwa (oczywiście także w zakresie nieruchomości).

Profesjonalne raporty i analiza rynku nieruchomości

Jeśli chodzi o analizę rynku nieruchomości, sprawa jest w tym przypadku dość oczywista. Pracownicy obserwując rynek tworzą analizy i raporty, które potem mogą być wykorzystywane podczas wyceny mieszkania czy domu. Ale nie tylko, ponieważ z raportów (po uiszczeniu symbolicznej kwoty) mogą skorzystać także osoby zewnętrzne, czyli klienci. Zazwyczaj rzeczoznawcy podejmują się stworzenia raportów okresowych nie krótszych niż kwartalne i półroczne oraz nie dłuższych niż raporty roczne. Wszystko po to, by przedstawione daje były aktualne i adekwatne do sytuacji. Warto również zaznaczyć, że raport może obejmować cały kraj lub wyłącznie okrojony na potrzeby sytuacji teren.

Wycena nieruchomości

Głównym zadaniem rzeczoznawcy jest oczywiście stworzenie wyceny powierzonej mu przez klienta nieruchomości. Pracownik musi oszacować wartość domu czy mieszkania na podstawie wielu ważnych czynników, dlatego żaden dokument nie zostanie wydany „od ręki”. Tworzone operaty szacunkowe nie są wykonywane wyłącznie na potrzeby klientów prywatnych. Często bywa bowiem tak, że wycenę zlecają instytucje komornicze, sądowe, bankowo-hipoteczne czy podatkowe. Wycena staje się niezbędna w chwili kupna, sprzedaży czy nawet otrzymania niespodziewanego spadku. Dokumentu nie można oczywiście sporządzić ot tak. Potrzebne są w przypadku podjęcia takich działań różnorodne dokumenty, takie jak odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów czy akt notarialny. Klient zgłaszający się do biura rzeczoznawcy zostanie zresztą w tym kontekście szczegółowo poinstruowany. Warto jednak już wcześniej zorientować się, jakie dokumenty będą potrzebne, ponieważ ich wcześniejsze przygotowanie pozwala zaoszczędzić czas, przeznaczony potem na wykonanie szczegółowej wyceny.

Doradztwo w biurze rzeczoznawcy

Jeśli chodzi o zawód jakim jest rzeczoznawca wycena nieruchomości czy tworzenie analiz to niejedyne umiejętności w tym zawodzie. Okazuje się bowiem, że często z jego usług korzystają między innymi firmy inwestycyjne. Te ostatnie zwracają się do rzeczoznawcy przede wszystkim po to, by ten zajął się opracowaniem biznesplanu czy ocenieniem trendów panujących na rynku. Często obowiązkom rzeczoznawcy podlega również planowanie inwestycyjne.

Wycena online a wycena rzeczoznawcy

Dokument wydany przez rzeczoznawcę jest podstawą dla sprzedającego i kupującego. Na poziomie prawnym potwierdza bowiem określoną wartość nieruchomości będącej przedmiotem transakcji. To właśnie taki operat szacunkowy ma prawo bytu w przypadku sprzedaży domu czy mieszkania. Jeśli mowa zaś o wycenie online, ta ostatnia sprawdza się w kontekście indywidualnego zainteresowania wartością nieruchomości. Pozwala bowiem mniej więcej po wprowadzeniu odpowiednich danych nakreślić wartość określonego budynku. Nie jest jednak podstawą dla kupca, dlatego nie ma sensu podczas przeprowadzania transakcji chwalić się takim wydrukiem.