Organizmy modyfikowane genetycznie

Organizmy modyfikowane genetycznie

Genetycznie zmodyfikowane organizmy możemy podzielić na dwie grupy. Do pierwszej zaliczamy wszystkie rośliny, których genom uległ znaczącej zmianie na skutek działań z zakresu inżynierii genetycznej. Druga grupa to oczywiście zwierzęta, na których zostały przeprowadzone podobne działania. W obu przypadkach podstawowym celem badań jest uzyskanie nowych, ulepszonych gatunków charakteryzujących się między innymi odpornością na choroby czy negatywne warunki atmosferyczne. Co warto wiedzieć na temat organizmów modyfikowanych genetycznie? W jakich krajach GMO pełni istotną rolę i jest stosowane na większą skalę? W których miejscach tego typu badania wciąż traktowane są z dużą dozą nieufności? Odpowiedzi na te pytania są nie tylko ważne, ale również niezwykle interesujące.

Rodzaje ingerencji genetycznej w GMO

Zarówno w przypadku zwierząt, jak i w przypadku roślin działania związane ze zmianą genomu można podzielić na kilka rodzajów. Czasami naukowcom zależy na przykład na tym, by wyszczególnić czy też podkreślić jakąś cechę modyfikowanego organizmu. W takiej sytuacji zwiększa się po prostu jego aktywność. Innym sposobem jest dodanie skopiowanych genów należących do badanego organizmu. Czasami tworzy się również tak zwane organizmy transgeniczne. W tym przypadku geny dodawane do materiału genetycznego danego zwierzęcia bądź rośliny pochodzą od innego organizmu.

GMO na świecie

Początkowo organizmy modyfikowane genetycznie cieszyły się mniejszym zainteresowaniem niż obecnie. Warto również zauważyć, że ich popularność ciągle rośnie, ponieważ kolejne badania nad modyfikowaną żywnością udowadniają, iż nie ma ona szkodliwego wpływu na człowieka. W krajach należących do Unii Europejskiej akceptuje się na chwilę obecną kilkadziesiąt odmian genetycznie modyfikowanych organizmów. W niektórych państwach produkcja oraz import żywności modyfikowanej są zabronione. Przykładem jest chociażby Peru, które taki zakaz wprowadziło kilka lat temu na okres dziesięciu lat. Niektóre kraje wiodą z kolei prym, jeśli chodzi o produkcję GMO. Warto tutaj wspomnieć na przykład o Stanach Zjednoczonych, Indiach, Chinach czy Brazylii.

Charakterystyka GMO

Prace nad genetycznie modyfikowanymi organizmami ciągle trwają. Problematyczne okazują się badania związane ze zmianą genomu zwierzęcego. Nierzadko zwierzęta GMO są bezpłodne lub zapadają na poważne choroby. Jeśli chodzi z kolei o rośliny, postęp w zakresie tych badań jest bardzo duży. Zmodyfikowane sadzonki mogą być uprawiane nawet na terenach, gdzie normalnie warunki atmosferyczne czy klimatyczne nie pozwoliłyby na takie działania. Dodatkowe atuty roślin ze zmienionym genomem można byłoby wymieniać długo. Warto wspomnieć przede wszystkim o tym, że GMO gwarantuje roślinom:

1) wydłużenie ich trwałości,
2) zwiększenie wzrostu,
3) odporność na szkodniki,
4) lepszy, bardziej wyrazisty smak,
5) lepszy, bardziej wyrazisty kolor.

Według wielu organizacji GMO pomaga walczyć z głodem. Wspiera przede wszystkim te kraje, w których z różnych względów brakuje żywności, a ziemia nie może być uprawiana.